Danmarks Vision – Mærkesager og pengene


 

I Danmarks Vision har vi en række markante mærkesager.


Nogle forslag vil koste og andre forslag vil give besparelser og sådan er det.

 

Et traditionelt spørgsmål i danske politik er, ”hvem skal betale” – alene spørgsmålet viser forskellen på os og de andre partier.


Vi ønsker at se på hvilke indtægter, der er og herefter må vi fornuftigt prioritere udgifterne – blot at tro, at man kan lade skatterne stige og stige, er ikke vejen frem.

 

Samlet set vil udgifterne til vores mærkesager overstige de ovenfor nævnte besparelser og der skal derfor findes yderligere besparelser og omprioritering. Dette skal naturligvis ske gennem forhandling med øvrige politiske interessenter, men der er flere steder, hvor der kan spares, eksempelvis jobcentrene og integrationen samt omkostninger til de økonomisk tunge del af indvandringen.

 

Vi ønsker ligeledes i fremtiden at skabe mulighed for gratis tandlægebehandling, så alle kan opnå sunde tænder – her er ikke tale om kosmetiske behandlinger, men udelukkende det grundlæggende for at sikre sunde tænder. Det burde i stort omfang kunne betale sig, da man mener, at dårlige tænder giver sygdomme som har store omkostninger for samfundet.

 

Vi ønsker desuden at give privatbilerne mulighed for at komme gratis over Storebælt. Broen er betalt mange gang og det mener vi er grundlag nok, til at give et privilegium til private bilister.