Bliv medlem af Danmarks Vision

Vil du tage aktiv del i det der sker i Danmark og de beslutninger der træffes på borgernes - og dermed også din og din families vegne - så kom og vær med i borgernes parti, Danmarks Vision


Medlemskab i 2021 er kr. 250,00 pr. person for et år som opkræves januar måned.


For resten af 2021 er prisen 100,00